01.05.2019 - 30.09.2019

Velkommen til Ti på Topp Narvik 2019

Bli med!

4921

Registrerte turer

793

Registrerte deltakere

6

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Gapahuken på Ankenes 1240
2 Bjørntoppen (i Tøttadalen) 1198
3 Olbogfjellet 721
4 Reinnesset 510
5 Svadet i Efjord 373

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turer som ikke er åpnet!

I Ti på Topp Narvik er det fortsatt noen turer som av sikkerhetsmessige årsaker ikke er åpnet. Dette gjelder: - Norddalstoppen (Åpner 1.7) - Revtind (Åpner tidligst 15.7) - Læigas (Åpner tidligst 15.7)

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bjørntoppen (i Tøttadalen) 380 m 1198
Gapahuken på Ankenes 300 m 1240
Gulliktind 680 m 84
Kopparfjellet 888 m 78
Lagocohkka 1076 m 112
Læigastind 1332 m
Norddalstoppen 1052 m
Olbogfjellet 213 m 721
Reinnesset 430 m 510
Revtind 1238 m
Spanstind 1457 m 30
Stortind i Efjord 847 m 35
Svadet i Efjord 408 m 373
Tøttarota 450 m 353
Veggfjellet 542 m 188

Siste nytt fra Ti På Topp