Koronasituasjonen

Vi befinner oss fremdeles i en krevende tid hvor både barn og voksne har fått hverdagen sin snudd på hodet. De dagligdagse rutinene endres, og en må ta aktive grep for å holde seg i fysisk aktivitet.

Bedriftsidretten ønsker å bidra til mer aktivitet gjennom å motivere flere til å bruke naturen i tiden som kommer. Dette mener vi er godt for både kropp og sjel!

Ti på Topp starter opp 1. mai i samråd med lokale kommunale smitteverns-myndigheter. For å hindre smitte har vi gjort følgende tilpasninger:
· Kampanjen er gjort heldigital; det selges verken turhefter eller registreringskort.
· Turene registreres ved “innsjekk” i app eller registrering med turkode på nett.
· Alle turkasser er tatt ned og turbøker blir ikke lagt ut.
· Hver tur blir vurdert fortløpende i forhold til “trafikk” av turgåere og innsjekkingsmuligheter på enkelte turer kan bli midlertidig stengt ned ved behov.

For øvrig vil Bedriftsidretten på det sterkeste henstille alle våre deltakere om å følge helsemyndig-hetenes retningslinjer for smittevern: https://helsenorge.no/koronavirus, samt at man etterlever disse kloke koronavettreglene som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivs-organisasjonene har kommet. Se felles råd for en god og trygg tur:

1. Velg turer i ditt nærmiljø! Bruk fantasien og utforsk nye turmuligheter der ikke alle andre går.
2. Du trenger ikke gå aleine – få med deg resten av husstanden på tur!
3. Rast med god plass. Ta med mat, drikke og håndsprit, og kos deg på tur. Unngå gapahuker/grillplasser.
4. Ta vare på naturen vår, vi trenger den. Respekter dyre -og planteliv, og ta med deg søppel hjem.
5. Vær obs på brannfare! Flere steder i landet er det veldig tørt og bålforbud.
6. Bruk kart og kompass når du går utenom merkede stier og løyper. Det finnes også mange gode apper og turportaler som kan hjelpe deg på veien.
7. Snu i tide, og velg aktiviteter med lav risiko. Sammen kan vi unngå å belaste rednings- og helsetjenester.
8. Smil! Hold avstand til andre, men gjerne hils og smil til de du møter på din vei.
9. Hold deg oppdatert på råd og regler fra helsemyndighetene.

 

Tilbake til hovedside